Köpvillkor

Senast uppdaterade: 30/11 - 2023

1.  Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller när en privatperson eller ett företag/förening som en privatperson företräder (hädanefter ”Kunden”) gör en beställning från företaget Kaffebrus AB (hädanefter ”Kaffebrus”)  via www.kaffebrus.com (hädanefter ”Hemsidan”).

Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. privatperson eller det företag som en myndig person representerar) och Kaffebrus AB, org. nr. 556733-3611. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om Kund gör sin beställning som konsument eller som representant för ett företag. 

Kund som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal. Kund som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att denne har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag som Kund representerar. För att kunna göra ett köp via Hemsidan måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet.

2. Kunduppgifter

Kunden måste skapa ett användarkonto för att kunna handla av Kaffebrus på Hemsidan. När Kunden registrerar sitt användarkonto kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

Information om Kaffebrus behandling av personuppgifter se under punkt 9.

3. Produktinformation och pris

Kaffebrus reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial. De ovan gäller även exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation, felaktiga priser samt felaktig information angående om en produkt finns i lager.

Kaffebrus har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Kaffebrus priser visas inklusive moms på Hemsidan.

För kunder registerade som företag visas samtliga priser på Hemsidan exklusive moms. 

Kaffebrus är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kund har beställt kommer Kaffebrus att underrätta denne samt invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs.

Kaffebrus reserverar sig för eventuella skrivfel eller prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

4. Betalning

Kaffebrus erbjuder en rad olika betalningsalternativ via Hemsidan. Kortbetalning, direktbetalning via bank och fakturatjänsten Svea Checkout som tillhandahålls av Svea Ekonomi AB möjliggör betalning med de vanligaste korten och mot 14 dagars faktura för privatpersoner och 30 dagars faktura för företag. Läs mer om köpvillkoren för Svea Checkout här.

Swish

Kaffebrus AB har ett registrerat Swish-konto vilket innebär att Kunden, efter att ha angivit sitt mobilnummer, får en betalningsbegäran till sin Swish-app. Kunden använder därefter sin Swish-app för att godkänna betalningen.

Faktura

Kaffebrus fakturatjänst tillhandahålls samt hanteras utav Svea Ekonomi AB. När Kund valt faktura som betalningsmetod sker en kreditupplysning på personnumret/organisationsnumret. Kaffebrus erbjuder, om inte annat framgår, normalt sett 14 dagars kredit från dagen beställningen lades via Hemsidan. 

Leasing

Vid köp över 5000 kr erbjuder vi leasing för företag. Leasing hanteras av Svea Ekonomi AB. Startavgift på 495 kr tillkommer samt en avi-avgift på 55 kr. 

5. Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-2 arbetsdagar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan på Hemsidan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv vilket fraktbolag de önskar använda sig av för den aktuella beställningen.

Vid köp över 1500 SEK inkl. moms erbjuder Kaffebrus fri frakt med DHL eller Postnord.

Utkörning av paket (ingen avisering) riktar sig till företag med undantag av leveranser av skrymmande paket såsom pappersbakgrunder, vinylbakgrunder med mera som även kan göras till konsument (privatperson). Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Kaffebrus att dela upp ordern. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser. Kaffebrus ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att ordern levererats senare än vad som avtalats.

Kaffebrus debiterar en avgift på 299 SEK inkl. moms samt hanteringskostnad på 95 SEK inkl. moms,  vid outlösta paket oavsett beställningens storlek. Faktura skickas ut inom 3 dagar från datumet då det outlösta paketet registerades hos Kaffebrus. Fakturan skickas till Kundens registrerade epost genom Svea Ekonomi AB om inte annat har avtalats. Försändelsen med Postnord ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den automatiskt returneras tillbaka till Kaffebrus.

För försändelser med DHL servicepoint gäller 7 dagar innan försändelsen returneras åter till Kaffebrus. Det åligger Kunden att informera Kaffebrus om Kunden saknar möjlighet att hämta beställningen inom denna tid. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet varsamt undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri. I fall av trasig, öppnad eller på annat sätt skadad kartong/innehåll vid leverans, skall Kund kontakta sitt utlämningsställe/transportör direkt när denne mottager paketet. Transportören ska tillgodose Kunden med information kring hur en reklamation skall genomföras hos dem. Kund kan även kontakta Kaffebrus kundtjänst för bistånd i ett sådant ärende.

6. Ångerrätt vid distanshandel

Vid distanshandel har kunder som är konsument (privatperson) alltid 14 dagar på sig att ångra sitt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning. 

Ångerrätt innebär att Kunden i egenskap av konsument har rätt att ångra sitt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att Kunden eller någon av Kund angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen). Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjade av ångerrätten.

Om Kunden vill ångra sitt köp ska denne skicka ett klart och tydligt meddelande till Kaffebrus om detta innan ångerfristen har löpt ut. Kunden ska i ett sådant meddelande ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter Kunden ångrar om beställningen innehåller flera produkter.

För en smidig hantering rekommenderar vi Kund att fylla i returformuläret på Hemsidan (se guide under returhantering). Observera att det inte är möjligt att posta returen direkt till den ovan angivna adressen utan att först tagit kontakt med Kaffebrus. Vid köp via hemsidan har kund rätt att varsamt öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om denne är nöjd med den.

Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Kaffebrus rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Hantera produktens förpackning varsamt.

Varorna säljs oftast i specialtillverkade förpackningar för att skydda samt visa bilder och information om produkten. I produktförpackningen finns vanligtvis också en produktbeskrivning. Eftersom förpackningen och produktbeskrivningen är unik för varje vara så behöver den vara i fullgott skick för att full återbetalning ska kunna ske vid ett eventuellt återköp. Vi ber därför dig som kund att hantera förpackningen varsamt så att den inte ådrar sig mer skada än vad som är nödvändigt för att undersöka produkten ifall du vill ångra ditt köp. Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till Kaffebrus inom 10 dagar räknat från det datum kunden meddelade Kaffebrus om att denne ångrar sig. Produkten ska skickas som företagspaket till "Kaffebrus AB, Förskeppsgatan 2, 271 55 Ystad". När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adress och inte via ombud.

Returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare, om annat inte uttryckligen har avtalats. Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Den returnerade produkten skall skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse. Kaffebrus betalar snarast tillbaka beloppet exklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Kaffebrus har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Kaffebrus tog emot Kundens meddelande om att denne ångrar sig. Kaffebrus får dock vänta med återbetalningen tills Kaffebrus tagit emot produkten. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats. Från ångerrätten undantas vissa produkter.

Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Andra produkter som undantas från ångerrätten är sådana produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

7. Reklamation

Vid beställning via Hemsidan har privatpersoner tre års reklamationsrätt från den dag denne mottar produkten, för näringsidkare gäller två års reklamationsrätt. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Kaffebrus. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses vara gjord inom skälig tid. Om Kunden vill reklamera sitt köp på grund av fel, ska denne skicka ett klart och tydligt meddelande till Kaffebrus om detta inom 2 månader från det att felet upptäcktes. Kunden ska i ett sådant meddelande ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter Kunden avser att returnera.

Observera att det inte är möjligt att posta returen direkt till den ovan angivna adressen utan att först tagit kontakt med Kaffebrus. Kaffebrus står för returfraktsedeln för reklamationer på grund av fel, detta efter att Kunden varit i kontakt med Kaffebrus och Kaffebrus gett godkännande för att påbörja ett reklamationsärende. Kaffebrus förbehåller sig rätten att få information om felet genom t.ex. bilder, filmer eller utförligare beskrivning.

Efter Kaffebrus givit sitt godkännande att påbörja ett reklamationsärende, måste Kunden skicka varan till Kaffebrus inom 14 dagar. Kaffebrus ersätter inte returer skickade på Kundens egna initiativ. Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Kaffebrus löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktigt bruk av varan eller på annat sätt ovarsamt handskas med varan.

Är det fel på varan har Kaffebrus rätt att inom 6 månader åtgärda felet. Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Den returnerade produkten skall skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse. När Kaffebrus har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Kaffebrus att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om Kaffebrus annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske.  Om Kunden stått för skälig returfraktkostnad så återbetalas även den om reklamationen godkänns.

Kaffebrus har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte kan anses vara felaktig enligt gällande lagstiftning och i sådant fall får Kunden betala hanteringsavgift på 295 SEK samt fraktavgifter.

Även om felet inte kan anses vara av sådan karaktär som rådande lagstiftning påkallar, så kommer Kaffebrus ta kontakt med Kund med prisuppgifter om denne vill att Kaffebrus ska genomföra en reperation. Om Kaffebrus ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen.

Om Kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort. Vid multimediaprodukter och andra lite mer komplexa produkter behöver Kaffebrus normalt längre tid för att undersöka produkten. Kaffebrus är icke skyldig att till kunden utge någon ersättning för vare sig personskada, skada på egendom eller annan förlust eller skada.

8. Garanti

Kaffebrus erbjuder 2 års garanti åt Kunder för köp via Hemsidan.

Garantin omfattar fabrikationsfel på alla produkter med undantag slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial. Med förbrukningsmaterial förstås produkter som är av en sådan karaktär att de ej kan användas i sig själv utan är beroende av annan produkt för att fungera. t.ex. batterier, v-mount batterier, lampor, blixtrör och dylikt. För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel, etc. medfölja. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Kaffebrus. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare. Vid Garantiärenden ska produkten skickas till Kaffebrus inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Kaffebrus om nyttjandet av Garantin. Produkten ska skickas som företagspaket till ”Kaffebrus AB, Förskeppsgatan 2, 271 55 Ystad”. När Kunden nyttjar garantitjänsten så betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adress och inte via ombud. Returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare, om annat inte uttryckligen har avtalats. Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Kaffebrus löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. Om Kaffebrus ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att garantiärendet har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Om Kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort. Vid multimediaprodukter och andra lite mer komplexa produkter behöver Kaffebrus normalt längre tid för att undersöka produkten. Kaffebrus har rätt att neka Garanti ärendet om det visar sig att produkten har ett sådant fel som inte kan anses vara fabrikationsfel och i sådant fall får Kunden betala hanteringsavgift på 295 SEK samt fraktavgifter. Om felet inte anses vara av sådan karaktär som rådande lagstiftning påkallar, så kommer Kaffebrus ta kontakt med Kund med prisuppgifter om denne vill att Kaffebrus ska genomföra en reperation. Kaffebrus är icke skyldig att till kund utge någon ersättning för vare sig personskada, skada på egendom eller annan förlust eller skada.

9. Säkerhet och sekretess

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) vilket betyder att alla beställningar är krypterade.

Kaffebrus följer från och med den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR) då den ersätter Personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär bland annat att Kund har rätt att få den information som vi har registrerat om denne och om Kund anser den vara felaktig eller irrelevant kan Kund begära rättelse eller borttagning ur Kaffebrus kundregister. Kund kan vidare begära att dennes uppgifter ska vidarebefodras från Kaffebrus till annan organisation. Kontakta i så fall kundtjänst. Kaffebrus registerar aldrig fler personuppgifter än nödvändigt för att fullfölja våra leveranser.

10. Ändringar i våra allmänna köpvillkor

Kaffebrus förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i dessa köpvillkor i enlighet med förändrade marknadsförhållanden som berör vår verksamhet, tekniska framsteg, förändrade betalningssätt, ändringar i relevant lagstiftning samt ändringar i våra systemfunktioner. Dessa ändringar kan äga rum utan Kundens föregående godkännande. Kunds köp omfattas av de köpvillkor som gäller vid den tidpunkt då Kund beställer varor av oss.

11. Force Majeure

Kaffebrus ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Kaffebrus inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits.

Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Kaffebrus Kunden om sådan händelse.

Har omständigheten varat längre än 3 månader har både Kunden och Kaffebrus rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i Sverige av allmän domstol.