Kodak

Eastman Kodak Company, vanligen kallat Kodak, är ett amerikanskt multinationellt företag, främst känt som tillverkare av kameror och fotografisk utrustning.

Kodak var världens största leverantör av film för privata och kommersiella ändamål. Kodaks huvudkontor ligger i Rochester, New York, USA.

8 Produkter